Fulya Mah. Aytekin Kotil Cd. İnci Apt. No:27 D:25 34360 Şişli İSTANBUL
Marka Tescili
Patent
Tasarım
MARKA TESCİLİ
MARKA TESCİLİ NEDİR?
Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller... DEVAMI...
TSE BELGESİ
TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK
TSE markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir... DEVAMI...
SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi ( SSHYB ) , yurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi malları ile ilgili olarak... DEVAMI...

KALİTE BELGELERİ

Kalite Yönetim Sistemlerinin oluşturulması sırasında yerine getirilmesi gereken şartların tanımlandığı ve... DEVAMI...

GARANTİ BELGESİ

Garanti Belgesi Üretici veya ithalatçıların, imal veya ithal ettikleri ürünlerin Türkiye’de satışını yapabilmeleri için Bilim Sanayi ve ... DEVAMI...

BELGELENDİRME UZMANIMIZ SİZİ ARASIN
MARKA TESCİLİ

Bir şirketin veya firmanın ürünlerine verdiği isimler olarak tanımlanabilir. Bu firmanın kendi adı olabildiği gibi ürünleri için kullanıldığı isimler de olabilmektedir. Marka, bir ürünü, bir hizmeti benzerlerinden veya diğer ürünlerden ayırt etmek için kullanılan isimler, amblemler, desenler, sayılar, sözcükler, harflerdir. Baskı yöntemi ile çoğaltılıp dağıtılabilmektedir. Bir ürünün pazarda olduğu sürece devam eden sınai mülkiyet hakkıdır. Markalar, isim olabildiği gibi şekil, desen olabilmektedir. Firmaların isimleri dışındaki amblemleri de olabilmektedir. İsim ve amblem birlikte tescil edilmektedir.

Farklı marka çeşitleri vardır. Üretilen ticari bir mala verilen markalara Ticari Markalar, bir hizmetin sunulması amacıyla kullanılan markalara Hizmet Markaları, pek çok işletme tarafından işletmelerin ortak özelliklerini, kalitesini ve üretim koşullarını garanti almak için Garanti Markaları ismi verilir. Yanısıra üretim, ticaret, hizmet alanlarından oluşan grupların kullandığı markalara da Ortak Markalar denmektedir. Marka seçilirken pek çok konuya dikkat edilmesi gerekir.

Firmanın üretim alanı, veya ürünlerin özellikleri, pazardaki konumları ve tek olabilme nitelikleri gibi unsurlara dikkat edilerek isim ve amblemleri belirlemekte yarar vardır. Benzer ürünler veya pazardaki benzer firmalarla benzerlik göstermemesi faydalıdır. Ayrıca akılda kalıcılık veya dikkat çekicilik de ön planda tutulmalıdır.

PATENT VE FAYDALI MODEL

Buluş yapmak insan zekasının ürünü olarak yeni bir ürün, bir problemin çözümü gibi malzemeler olabilmektedir. Yeni fikir bir ürün veya üretim sistemi olabilir.  Patent, bir buluş, yaratıcı bir yöntem gibi özellikle teknoloji alanındaki veya tarım alanında uygulamalar gibi çözümlerdir. Patent bir tasarıma, teknolojik icatlara, tarımla ilgili çözümlere resmi makamlardan alınan belgedir. Patent bir buluş yapan kişinin veya firmanın bu ürünü belli bir süre ile üretme, kullanma, satma hakkıdır. Buluş sahibinin bu hakkı aldığını gösteren belgeye de patent denir. 

Patent hakkı kişiler ve firmalardan ayrı olarak ülkelerinde ilgilendiği bir alandır. Özellikle gelişmekte olan ülkeler için teknoloji transferlerinin aracı olmasından dolayı önemli bir yer tutar. Patent sınai mülkiyet hakkıdır. Patent hakkı özellikle endüstri alanında bir buluşu yapan kişiye resmi organlarca bu buluşu kullanma hakkıdır. Bir belge verilir ve yeni ürünü buluşu yapan kişi dışında kimse kullanamaz. Patent belli süreler için kişilere verilmektedir. Bu süre zarfında buluşu yapılan ürün sadece patent sahibi tarafından kullanılabilir. Marka tescili ile benzerlik göstermektedir.

Amaç ürünü ve yaratıcısını veya sahibini korumak tır. Patent tescili sadece buluş sahibini korumakla kalmaz ülke çapında ve uluslar arası boyutta da önemi vardır. Patent işlemleri yeni buluşları koruma altına alarak tanınmalarını sağlar. Kişilerin yaratımları konusunda destekçi bir sistemdir. Ayrıca teknoloji transferlerinin devamını sağlayarak, yabancı yatırımların artmasına yol açması ve sınai politikalar açısından da patent tescili önemlidir.

ENDÜSTRİYEL TASARIM

Tasarım bir ürünün hepsi veya parçaları olarak düşünülebilir. Ürünün üzerindeki süslemeler, parçalar, şekiller, renkler tasarım olarak ortaya konulmaktadır. Ürünün en küçük parçalarından en büyük parçasına kadar tasarımdan oluşur. Tasarım insan yaratıcı fikirleridir. Bir ürünün oluşma fikrinden itibaren yaratım ve ortaya çıkma sürecine endüstriyel tasarım denir. Tasarımlar günümüzde daha çok tüketiciye yönelik düşünülüp, yapıldığından dolayı bir ürünün fonksiyonel nitelikleri kadar dış görünüşü de önem kazanmıştır.

Ürün reklamlarında tüketiciye yönelik olarak daha çok görünler ön planda tutulmaktadır. Müşteri odaklı olarak çalışılan tasarımlarda ürün nitelikleri kadar artık dış görünümler de önem kazanmıştır. Tüketici öncelikle ürünlerin markalarına sonra tasarımlarına yani dış görünümlerine bakarak karar vermektedir. Ürün ambalajları, ambalaj desenleri , ürünlerin renkleri üzerlerindeki desenler, tekstilde kumaş desenleri, mobilya biçimleri, makine ve araç tasarımları yaratıcı bir süreçten geçilerek ortaya çıkarlar. Yedek parça tasarımları, araba modelleri gibi teknik tasarımlarda önemli yaratıcı fikirlerdir. Tüm bunlar ticari amaçlarla yapılan çalışmalar olup müşteri memnuniyeti ve tanıtımı ön plandadır.

TSE BELGESİ

Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardlarına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSE markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

Üretim yerinde kalite kontrol yeteneği ile bunların devamlılığını garanti altına alan bir sisteminin tesis edilip edilmediğinin tespiti için üretim yeri incelemesi yapılır, ilgili Standardın öngördüğü muayene ve deneyler gerçekleştirilir, muayene ve deney sonuçları ile üretim yeri incelemesi sonucunun uygun bulunmasıdurumunda, geçerlilik süresi 1 (bir) yıl olan Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi verilir.

Ara kontrol amacıyla TSE tarafından belirlenen aralıklarla üretim yeri incelemesi yapılarak gerekli görülürse üretim yerinden ve/veya piyasadan numune alınarak gerekli görülen muayene ve deneyler yapılır.
Bu işlemlerin sonucunda belgelendirme şartlarından sapma yoksa belgenin geçerliliği devam eder.

ÜRÜN BELGELENDİRME

Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSE Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin ilgili Türk Standardına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre beş ayrı tipte tescil edilen monogramlardır.

TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standardları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir.

HİZMET YERİ YETERLİLİK BELGESİ (HYB)

Hizmet üreten sektörlerde, işyerleri, kurum veya kuruluşların verdiği hizmetlerin yeterliliğinin, ilgili Türk Standardına ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren ve akt edilen sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği 1 yıl olan belgedir.

Bu belge tüketiciye verilecek hizmetlerin ve çeşitli işyerlerinin mevzuata uygunluğunu, imkan ve kabiliyetlerinin yeterliliğini gösterir.

ADRES
İLETİŞİM BİLGİLERİ
 • Adresimiz
  ADRES : Fulya Cad. No:27 D:25 34360 Şişli İSTANBUL
 • Telefon Numarası
  TELEFON : +90 212 211 89 99
 • Cep Telefon Numarası
  GSM : 0532 291 78 92
 • Cep Telefon Numarası
  E-MAIL : info@444patent.com.tr