Fulya Mah. Aytekin Kotil Cd. İnci Apt. No:27 D:25 34360 Şişli İSTANBUL
Gaz Yakan Cihazlar Direktif Kılavuzu

Gaz Yakan Cihazlar Direktif Kılavuzu

CE-Celgelendirme

Gaz Yakan Cihazlar Direktif Kılavuzu

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliği 2009/142/EC (GAD) AB Üyesi Ülkelerde gaz yakan cihazlar için uygulanan yasal çerçeveden meydana gelmektedir. Gaz yakan cihazların ve donanımların, AB pazarında emniyetli ve güvenilir şekilde dolaşmasını amaçlamaktadır
Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliği 2009/142/EC (GAD) AB Üyesi Ülkelerde gaz yakan cihazlar için uygulanan yasal çerçeveden meydana gelmektedir. Gaz yakan cihazların ve donanımların, AB pazarında emniyetli ve güvenilir şekilde dolaşmasını amaçlamaktadır.

GAD, AB pazarında piyasaya sürülecek bir cihaz ya da donanımda olması gereken temel gereklilikleri içermektedir. Bu gerekliliklerin nasıl yerine getirileceğini belirtmemektedir, dolayısıyla uygulanacak teknik çözümler konusunda üreticilere esneklik tanımaktadır. Pazara erişimi kolaylaştırmak amacıyla, AB Resmi Gazetesinde referans numaraları yayınlanmış olan Uyumlulaştırılmış Standartlar yönetmeliğin temel gerekliliklerine uygunluk konusunda bilgi vermektedir. Uyumlulaştırmış standartların uygulanması gönüllülük ilkesine dayalıdır. Standardizasyon işleri CEN tarafından koordine edilmektedir.

Bu yönetmelik 105 °C ye kadar olan normal sıcaklıkta çalışan gaz yakan cihazlar, düzenleyici ve kontrol donanımları ve alt donanımlar da dahil olmak üzere bazı donanımlar için geçerlidir. Yönetmelik 1996 yılından itibaren zorunlu kılınmıştır, bu nedenle yönetmelik kapsamında olup satılan tüm gazlı cihazların CE işareti taşıması zorunludur. Ancak endüstriyel tesislerde endüstriyel amaçla kullanılan ürünler de dahil olmak üzere yönetmelik konusunda bir takım istisnalar bulunmaktadır. Yönetmelik gazı 1 bar basınç altında 15 santigrat Derecede gaz fazında olan bir yakıt olarak tanımlamaktadır, bu nedenle doğal gaz ve LPG kullanan cihazlar diğerlerinden ayrılmıştır. İkinci el ürünler satıldığında, bunların sadece yönetmeliğin temel gerekliliklerine uyması gerekmektedir. Yeni ürünlerin üreticilerinin tip testi ile kontrol edilen koruma koşullarını yerine getirmesi, bir teknik dosya oluşturması, ürünü CE logosu ile işaretlemesi ve üretim kalite kontrolü gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Bu yönetmelik Avrupa Komisyonu tarafından yetki verilen bağımsız bir onaylanmış kuruluş tarafından tip testi yapılmasını ve üretim kalitesinin test edilerek onaylanmasını gerektirmektedir. Üretim kalite kontrolünün gerekliliklerinin karşılanması için üreticilerin onaylanmış bir kuruluş tarafından kontrol edilmesi gereken 1 ila 5 farklı prosedür benimsemesi gerekmektedir. Bu prosedürler kontrol edilen ürün parçaları, bunların nasıl seçildiği ve ürünlerin kendilerinin kontrol edilip edilmediği ya da üretim yönteminin üretim kalite kontrolünü garanti edip etmediği açısından farklılık göstermektedir.

GAD kapsama dahil olan ancak kapsamdaki ürünleri ayrıca listelemeyen ürün kategorileri ortaya koymaktadır. Ancak, belirli bir ürünün Yönetmelik kapsamında olup olmadığının belirlenmesini kolaylaştırmak açısından, ilgili tüm taraflarca gösterim amaçlı bir liste hazırlanmıştır. Listeye ait bir notta kullanılan bazı kelimelerin anlamları açıklanmaktadır. Ayrıca, belirli ürün kategorilerinin bazı özel unsurları ayrıca verilen Rehber Dökümanlarda açıklanmaktadır.

Gaz yakan Cihazlara Dair Yönetmelik

- yemek pişirme
- ısıtma
- sıcak su üretimi
- soğutma
- aydınlatma
- yıkamada (ütüleme dahil) kullanılan cihazları kapsamaktadır.

Yönetmelik Temel Gerekler ile cihazların tasarım ve performansına ilişkin belirli gereklilikleri tanımlamaktadır. Bu gerekliliklerden bazıları aşağıdaki gibidir.

Cihazlar:

uygun kurulum, bakım ve kullanma talimatları ile birlikte verilecektir,
uygun malzemelerden ve parçalardan yapılacaktır,
yoğunlaşma, kötü hava koşulları, şebeke dalgalanmaları, vb. koşullardan olumsuz etkilenmeyecek şekilde tasarlanacaktır,
normal aşınma ve eskimeye dayanabilecektir,
yanmamış gaz çıkışını engelleyecektir,
güvenilir ve emniyetli bir şekilde tutuşma gerçekleştirecektir,
özellikle kumandalarda, aşırı sıcaklıklar oluşmayacak şekilde tasarlanacaktır,
sadece ‘makul’ miktarda enerji harcayacak verimde olacaktır,
su ve gıda içerdiklerinde uygun düzeyde koruma sağlayacak şekilde yapılacaklardır.
Bu temel gerekler Yönetmeliğin ekinde yer almaktadır ancak gerekliliklere ilişkin detaylar bir dizi standartta yer almaktadır. Bu standartlar cihazın özel her bir parçasının tasarımında kılavuz olarak kullanılmalıdır.