Fulya Mah. Aytekin Kotil Cd. İnci Apt. No:27 D:25 34360 Şişli İSTANBUL
İstem Halinde Enstitünün Vereceği Belgeler

İstem Halinde Enstitünün Vereceği Belgeler

markanı tescille

İstem Halinde Enstitünün Vereceği Belgeler

Menşe Memleket Belgesi: Türkiye'de marka başvurusu veya tescilli markası bulunanlara, 6 ncı paragrafta belirtilen ülkelerden birinde, markasını tescil ettirmek istediğinde, harç ve ücretin ödendiğini gösterir belge aslı ile başvurulması halinde verilir.

Marka Tescil Belgesi Sureti: Marka sureti, marka sahibinin veya vekilinin istemi üzerine, marka sahibine veya vekiline verilir.

Marka Tescil Belgesi Sicili Sureti: Kararnamenin 39/c maddesi "Marka sicili alenidir" hükmüne amirdir. İstemde bulunan her gerçek veya tüzel kişiye tescilli markaya ait "sicil sureti" verilir. Sicil sureti isteminde, marka tescil numarasının belirtildiği dilekçeye, suret harcı ile ücreti ödenti belgesi aslı eklenerek Enstitü'ye verilmesi gerekmektedir.

Ön Yazı: Marka tescil başvurusu yapan gerçek veya tüzel kişilere ihtiyaç duyulması ve istemde bulunulması halinde ilgili makamlara verilmek üzere marka tescil başvurusu yaptığını belirtir "ön yazı" verilir. Ön yazı verilebilmesi için, başvurunun usulüne uygun olarak yapılmış olması ve ön yazı düzenleme ücreti yatırılarak ön yazı isteğinin belirtilmesi gerekir. Ön yazı, başvurunun tescilli olduğu veya tescil edileceği anlamına gelmez.