Fulya Mah. Aytekin Kotil Cd. İnci Apt. No:27 D:25 34360 Şişli İSTANBUL
Marka Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri

Marka Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri

markanı tescille

Marka Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri

Marka sahibi, tescil edilmiş markası üzerinde tekel hakkına sahiptir. Dolayısıyla, 556 sayılı KHK'nin 9. maddesinde sayılan hallerden birinin gerçekleşmesi durumunda, marka sahibi markasının izin almadan kullanılmasını önlemek hakkına sahiptir.

Tescil edilmiş bir marka, sahibi tarafından 10 yıl süreyle kullanılabilir. Yani marka 10 yıl süreyle kanun tarafindan korunmuş sayılır (KHK 556 Md. 40).

Uyarı:Tescilli bir markanın korunma süresi 10 yıldır.

10 yılın sonunda markasını yine kullanmak isteyen marka sahibi, ücretini ödemek suretiyle enstitüye başvurarak markasını yenileyebilir. Yenileme için zamanaşımı süresi 6 aydır. Yani, markanın korunma süresinin bitiminden itibaren 6 ay içinde yenileme amacıyla başvuru yapılmazsa, marka kendiliğinden hükümsüz hale gelir.

Uyarı:Kullanım süresi dolan bir markanın yenileme süresi 6 aydır. Bu süre içinde yenilenemeyen marka hükümsüz hale gelir.

Markanın tesciliyle sahip olunan hakların dışında, marka sahibinin yükümlülükleri de vardır. En önemli yükümlülüğü; Tescil edilmiş bir marka tescil tarihinden itibaren 5 yıl haklı bir neden
olmaksızın kesintisiz kullanılmazsa marka hükümsüz hale gelir.