Fulya Mah. Aytekin Kotil Cd. İnci Apt. No:27 D:25 34360 Şişli İSTANBUL
Korumadan Yararlanacak Kişiler

Korumadan Yararlanacak Kişiler

markanı tescille

Kimler Marka Tescil Ettirebilir?

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü koruma; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgâhı olan veya sınai veya ticari uğraşıda bulunan gerçek veya tüzel kişilerce veya Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişilerce elde edilir.

Yedinci paragraf kapsamına girmemekle beraber, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere yasal olarak veya fiilen marka korunması tanımış yabancı devletlerin gerçek veya tüzel kişileri de karşılıklılık ilkesi uyarınca marka korumasından aynı şekilde yararlanır.