Fulya Mah. Aytekin Kotil Cd. İnci Apt. No:27 D:25 34360 Şişli İSTANBUL
Marka Haciz

Marka Haciz

markanı tescille

Marka Haciz

Marka işletmeden bağımsız olarak haczedilebilir. Haciz sicile kaydedilir ve yayımlanır.Markanın haczi, yenileme ve benzeri ücretlerin yatırılmaması sebebi ile marka hakkının sona ermesine engel olmaz. Markanın haczi, devrine engel değildir.

Teminat olarak gösterilen markanın sicile geçirilebilmesi için; istem dilekçesi, teminat sözleşmesi aslı veya noter onaylı sureti, marka tescil belgesi aslı, teminat ücreti ödenti belgesi aslı ile vekil var ise vekaletname, tüzel kişilik ise imza sirküleri gereklidir.Teminatın marka sicilinden kaldırılabilmesi için: Sözleşmenin karşılıklı olarak bozulduğunu gösterir belge veya teminatı kabul edenin noter onaylı beyanının verilmesi zorunludur.